Omgevingscommunicatie

Den Haag Centraal klein 2

Nieuwe winkelcentra, woonwijken, scholen of stations worden zelden nog midden in een weiland gebouwd, ver weg van de bewoonde wereld. Sterker nog, steeds meer projecten worden in de stad gebouwd: midden in het centrum, langs de rand van een woonwijk of in de buurt van een bedrijventerrein. Dat betekent dat bouwen altijd samengaat met overlast voor de directe omgeving van het project: omwonenden, naastgelegen bedrijven, winkeliers of bijvoorbeeld scholen. Een goede relatie en goede communicatie met de omgeving is dan ook erg belangrijk. Het zorgt voor draagvlak en acceptatie. En als het project het erg goed doet zelfs voor respect!

Omgevingscommunicatie: luisteren boven zenden!

De overlast die de bouw van een school, winkelcentrum of ziekenhuis met zich meebrengt is vaak niet te voorkomen. Wel kun je er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Door bijvoorbeeld bouwtijden of bouwmethoden aan te passen.

De omgeving informeren over de werkzaamheden, hoe vervelend ook, is erg belangrijk. Tijdens de realisatie van een bouwproject, maar ook al in het voortraject. Geef je de verschillende betrokken doelgroepen het gevoel dat ze belangrijk zijn, dat er geluisterd wordt en dat er alles aan gedaan wordt overlast te beperken waar mogelijk?

Omwonenden of omliggende bedrijven wonen of werken al langer in het gebied en kunnen jou van goede tips voorzien. Doe daar je voordeel mee en luister naar de omgeving! Dan snijdt het mes aan twee kanten: de omgeving voelt zich gehoord en de bouw van uw project wordt een stuk gemakkelijker. De omgeving meenemen in het voortraject zorgt voor het draagvlak dat je tijdens de uitvoering hard nodig hebt! Je bent tenslotte te gast in hún omgeving.

Omgevingscommunicatie: aanpak

Een omwonende zal het nooit leuk vinden dat er 's nachts gewerkt wordt, maar als hij wéét dat er 's nachts gewerkt gaat worden, en waarom dat niet anders kan, zal hij het wèl begrijpen. Bedrijven zitten niet te wachten op omrijroutes. Maar als je zo'n bedrijf vraagt mee te denken over de beste route, geef je dat bedrijf het gevoel dat hij belangrijk is voor het project, dat er naar hem geluisterd wordt. En je geeft het bedrijf de kans om klanten te informeren. Dan wordt tijdelijk omrijden toch geaccepteerd.

Katja's adviseert en ondersteunt het project met omgevingscommunicatie en onderhoudt de contacten met de omgeving. Vanaf de planfase van een project, tot na de oplevering en officiële opening. In combinatie met projectcommunicatie zorgt Katja's, als neutrale buitenstaander, voor een duidelijke communicatieaanpak. Geen ingewikkelde plannen, lastige boodschappen of onduidelijke middelen. Maar een concreet plan van aanpak, een heldere boodschap en communicatiemiddelen zonder vraagtekens. Want weten waar je ècht aan toe bent is veel meer waard dan een onrealistisch, maar prachtig beeld.

Meer weten?

Wil je meer weten over omgevingscommunicatie in relatie tot je bouwproject? Neem dan contact op!