Nieuwe communicatieklus voor Katja's: aanleg N18


04/05/16

De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen, maar vanaf september 2016 starten de buitenwerkzaamheden voor de nieuwe N18 tussen Enschede en Groenlo echt. Onder de naam 'Noaber18' gaat aannemer VolkerInfra in opdracht van Rijkswaterstaat aan de slag met deze wegomlegging in de Achterhoek. Katja’s heeft de aannemer in het aanbestedingstraject al geadviseerd over de strategische inzet van omgevingscommunicatie; en houdt zich ook in de uitvoering van het project bezig met de communicatie richting de stakeholders.

Waarom een nieuwe N18?

Er zijn al heel lang plannen de huidige N18 te verbeteren. De weg is relatief onveilig door de vele kruisingen. Dit zorgt jaarlijks voor vele verkeersslachtoffers. Inmiddels is besloten een nieuwe, 27 kilometer lange weg aan te leggen. Deze weg maakt onderdeel uit van 'De Nieuwe Twenteroute'. De nieuwe N18, waarvan het traject loopt van Groenlo tot aan Enschede, verhoogt de leefbaarheid in het gebied, maar zorgt ook voor een betere bereikbaarheid van de regio. De nieuwe N18 is naar verwachting in de tweede helft van 2018 klaar. 

Impact en het belang van communicatie

Het aanleggen van de nieuwe weg heeft veel impact op de omgeving; zowel qua merkbaarheid van de werkzaamheden als de veranderingen qua verkeersroutes en bereikbaarheid. Een goede communicatie naar en afstemming met de omgeving is dan ook essentieel. In april 2016 werd bekend dat Noaber18 Katja’s Communicatie & Nieuwe Media inschakelt op het gebied van project- en omgevingscommunicatie. Daarmee voert Katja's komende twee jaar uit wat zij tijdens het aanbestedingstraject geadviseerd heeft.

Wat gaan we doen?

Informatiebijeenkomsten organiseren, bewonersbrieven schrijven, sociale media monitoren, de Noaber18-app ontwikkelen en actueel houden; een greep uit het communicatietakenpakket bij dit project. Het project wordt in sneltreinvaart uitgevoerd. Daarom is Katja's inmiddels samen met het Noaber18-team al druk bezig met de voorbereidingen. Voor een goede voorbereiding, waarin het team elkaar snel leert kennen, is een speciale Kickoffweek georganiseerd. Tijdens deze week zijn werkprocessen inzichtelijk gemaakt, vonden er leansessies plaats en nam Maaike met het team een kijkje op locatie. Kortom: de aftrap is gedaan voor wat naar verwachting weer een hele mooie communicatieklus wordt!