DoorStroomStation Utrecht

 

Projectinformatie

Utrecht is hét spoorknooppunt van Nederland. Dagelijks maken ruim één miljoen mensen gebruik van het Nederlandse spoorwegnet, waarvan ruim 285.000 mensen per dag van Utrecht Centraal. Om zowel het spoor als de stations geschikt te maken voor de wensen van de huidige reiziger, vinden er diverse aanpassingen plaats. Komend jaar vernieuwt ProRail de sporen aan de noord- en zuidzijde van het station en legt deze in rechte banen. Zo creëert de spoorbeheerder ruimte voor meer en betrouwbaar treinverkeer rond Utrecht. Deze spooraanpassing heeft de naam ‘DoorStroomStation Utrecht’ gekregen, DSSU.

Om de verwachte reizigersgroei op te vangen en meer treinen mogelijk te maken worden de sporen in rechte banen gelegd, vrij van elkaar. Naast het verleggen en vervangen van sporen worden er ook een aantal hogesnelheidswissels aangebracht, worden er perronaanpassingen uitgevoerd en komt er een nieuwe perron bij. Al deze aanpassingen zorgen voor een betrouwbaarder spoorknooppunt.

Project- en omgevingsmanagement

Bij een project als DSSU krijgt de omgeving – iedereen die in de buurt van het spoor woont of gebruik maakt van het spoor zelf - te maken met werkzaamheden en tijdelijke maatregelen, zoals werkterreinen, bouwroutes, omleidingen etc. Omgevingscommunicatie is dus van cruciaal belang. Katja’s maakt sinds begin 2016 onderdeel uit van het communicatieteam om zo extra communicatiecapaciteit te bieden tijdens de verschillende buitendienststellingen gedurende 2016.

Feiten & Cijfers

Opdrachtgever: ProRail

Betrokken sinds: januari 2016

Diensten: omgevingscommunicatie, projectcommunicatiesocial media

Informatie: projectsite