N18: Groenlo - Enschede

 

Projectinformatie

De huidige N18, een provinciale weg in de Achterhoek en Twente, is relatief druk en telt een aantal gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen. Enkele jaren geleden is het besluit gevallen om de weg te vernieuwen. De nieuwe weg zorgt voor een verhoogde leefbaarheid, een hogere verkeersveiligheid en een beter bereik van de regio. De weg – 27 kilometer lang, 45 kilometer onderliggend wegennet - kent straks enkel ongelijkvloerse kruisingen, meerdere rijbanen en een verhoogde snelheid op enkele punten. De nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede is gegund aan aannemer VolkerInfra, die de weg als Noaber18 aanlegt tussen 2016 en 2018.

Project- en omgevingscommunicatie

Een nieuwe weg aanleggen kan niet zonder omgevingshinder. Daarom communiceert Noaber18 open, juist en op tijd met haar omgeving. Katja’s zorgde in 2015 voor een communicatiestrategie in de tenderfase. Vanaf april 2016, direct na gunning, verzorgt Katja’s ook de omgevingscommunicatie in de realisatiefase: zowel het opstellen van de communicatiestrategie en bijbehorende plannen (Katja), als de uitvoering van die plannen (Maaike). Communicatie vindt voornamelijk online plaats; via de speciaal ontwikkelde Noaber18-app. Daarnaast zijn o.a. informatiebrieven, bewonersavonden, een mobiele informatiewagen en de inzet van sociale media onderdeel van de middelenmix.

Feiten & Cijfers

Opdrachtgever: Noaber18
Architect: ZUS
Betrokken: april 2015 - heden
Projectperiode: 2016 - 2018
Diensten: projectcommunicatie, omgevingscommunicatie
Informatie: website Rijkswaterstaat