Station Amsterdam Centraal

 

Station Amsterdam Centraal ondergaat een metamorfose. Het monumentale pand wordt weer een hoogwaardige stadsentree die voldoet aan de huidige wensen en behoeften voor openbaar vervoer. Daarnaast worden ook de sporen in de omgeving van het station vernieuwd.

Het station ondergaat al langere tijd verschillende verbouwingen. Zo zijn er nieuwe reizigerspassages gebouwd en huidige passages verbreed. Nog in 2017 wordt een nieuwe fietsenstalling in gebruik genomen. Daarnaast wordt het Cuypersgebouw komende jaren gerestaureerd en gerenoveerd en wordt de Oosttunnel verbreed. Sporen van en naar het station worden vernieuwd en klaargemaakt voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS, spoorboekloos rijden).

Eén platform voor alle projecten
De vele projecten in en rond Amsterdam Centraal vragen een gedegen communicatie-aanpak. Katja houdt zich daarom bezig met een toekomstbestendig online communicatieplatform waarop alle projecten een plek krijgen. Verder schrijft ze mee in het online participatieplan voor PHS Amsterdam en verzorgt ze de omgevingscommunicatie voor enkele grote, ingrijpende buitendienststellingen rondom de hoofdstad.

Feiten & Cijfers

Opdrachtgever: ProRail

Betrokken sinds: mei 2017

Diensten: strategisch communicatieadvies, omgevingscommunicatie, online communicatie

Informatie: projectsite