Programma Hoogfrequent spoorvervoer

 

Projectinformatie

Nederland heeft een zeer druk bereden spoorwegnet. Toch wordt het aantal treinen nog steeds uitgebreid. Op de drukste trajecten in Nederland kunnen reizigers in de toekomst elke 10 minuten opstappen op een intercity of sprinter. Om dat mogelijk te maken moet meer ruimte worden gemaakt; voor reizigerstreinen én voor het groeiende goederenvervoer. Daarom wordt onder andere in Zuid-Nederland de capaciteit van het spoor tussen Meteren en Boxtel uitgebreid.

De bedoeling is dat goederentreinen zoveel mogelijk via de Betuweroute gaan rijden, en vanaf deze route ook via routes door Oost- en Zuid-Nederland. Daarom komt er een extra verbinding tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht- Den Bosch, in de vorm van een zuidwestboog bij Meteren. De spoorlijn tussen Den Bosch en Vught krijgt vier sporen, met een vrije kruising bij Vught. Daarnaast is de wens van de inwoners van Vught om het spoor bij Vught verdiept aan te leggen.

Voordat de uitvoering van het project daadwerkelijk kan beginnen, moeten de plannen en besluitvorming rond zijn. Onderdeel hiervan is een Milieueffectrapport. In 2015 konden belanghebbenden op deze MER en het ontwerp-tracébesluit reageren.

Omgevingscommunicatie

Het project, dat onderdeel is van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), heeft een grote invloed op de directe omgeving in Meteren en Boxtel. Een goede relatie en goede communicatie met de direct belanghebbenden is dan ook erg belangrijk. Niet alleen tijdens de uitvoering straks, maar juist ook in het voortraject. Inwoners van Meteren, Vught en Boxtel worden frequent geïnformeerd over de stand van zaken met speciale nieuwsbrieven, klankbordgroepen en informatieavonden. ProRail heeft destijds Katja’s Communicatie & Nieuwe media ingeschakeld om meer communicatiecapaciteit te genereren. Daarnaast adviseerde Katja’s de mogelijkheden voor de inzet van social media in het voortraject en tijdens de uitvoering.

 

Feiten & Cijfers

Opdrachtgever: Ministerie IenM / ProRail

Betrokken: oktober 2013 - mei 2014

Projectperiode: 2010 - heden

Diensten: Omgevingscommunicatie, social media