Haags Startstation Erasmuslijn

 

Projectinformatie

De Randstadrail E-lijn komt van station Slinge in Rotterdam. Om meer ruimte op het spoor te maken, krijgt de E-lijn een nieuwe eindhalte, genaamd HSE (Haags Startstation Erasmuslijn). In 2013 is ProRail begonnen met het verleggen van kabels, leidingen en stadsverwarming. De bouw startte in het najaar van 2014 en duurt tot zomer 2016. ProRail werkt aan dit project samen met de RET, HTM en Stadsgewest Haaglanden. Opdrachtgever is de gemeente Den Haag.

Omgevingscommunicatie

De aantakking met en het startstation zelf worden midden in een aanzienlijke woonwijk gebouwd. Bewoners van zo’n 1.000 woningen krijgen te maken met bouwverkeer door hun wijk, wegafsluitingen, werkzaamheden en bouwgeluid. Een goede relatie en goede communicatie met deze bewoners is dan ook erg belangrijk.

Katja’s is ingeschakeld om samen met de gemeente Den Haag en de omgevingsmanager van ProRail de communicatie over het project richting alle stakeholders en partijen op een goede manier uit te voeren. Daarbij wordt ingezet op persoonlijk contact met de bewoners, maar worden ook middelen ingezet als een klankbordgroep, nieuwsbrieven, online informatie, bouwputbezoeken en mijlpaalvieringen.

Feiten & Cijfers

Opdrachtgever: ProRail, als gedelegeerd opdrachtgever voor gemeente Den Haag

Betrokken sinds: juli 2014

Projectperiode: 2014 - 2016

Diensten: projectcommunicatie, omgevingscommunicatie 

Informatie: projectsite

Afzender toekomstimpressies: ProRail/Zwarts & Jansma Architecten